Berrie van der Heide

P.B. (Berrie) van der Heide (55 jaar) is sinds 1987 werkzaam in de verzekeringsindustrie. Samen met zijn broer Gertjan werd hij in 1992 beëdigd bij de rechtbank Utrecht als makelaar in assurantiën. Zij bouwden in de negentiger jaren het assurantiekantoor P.R. van der Heide van hun vader uit tot de de Van der Heide Groep, een holdingmaatschappij met werkmaatschappijen op het gebied van de makelaardij in assurantiën, het assuradeurenbedrijf, salarisverwerking en de makelaardij OZ.

Na de verkoop van Van der Heide Groep in 2001 aan Lancyr, een dochter van Delta Lloyd, bleef Berrie nog enige tijd als consultant verbonden aan Lancyr. In zijn laatste functie was hij daar als directeur ICT verantwoordelijk voor de ICT-systemen in het landelijke netwerk van 70 Lancyr-kantoren. Vervolgens was Berrie tot 2007 actief op het raakvlak van assurantiën en ICT. Zo was hij als projectleider ICT verantwoordelijk voor het optuigen van de database van de Stichting Financiële Dienstverlening. In januari 2006 konden daardoor ca. 9.000 financiële dienstverleners via de Stichting Financiële Dienstverlening bij de AFM hun vergunning aanvragen onder de Wet Financiële Dienstverlening die toen werd ingevoerd. Ook was hij als projectleider in 2006 verantwoordelijk voor het optuigen van een nieuwe website en een extranet voor de leden van de NVA, toenmalige koepelorganisatie van makelaars in assurantiën en assurantie-adviseurs.

Vanaf 2007 ging Berrie van der Heide pionieren met verzekerenzonderprovisie.nl (VZP). Dat initiatief werd in dat jaar vanwege de bijdrage van deze innovatie aan de ontwikkeling van de intermediaire bedrijfstak genomineerd voor de ISI Generali Innovatieprijs.  Tevens ging Berrie vanaf 2007 aan freelance docent en auteur voor de verzekeringsindustrie aan de slag en werd veelgevraagd docent op het gebied van schade- en inkomensverzekeringen. In 2014 is VZP verder gegaan met een nieuwe eigenaar onder de naam VZP Bedrijven waardoor Berrie zich verder volledig kon richten op lesgeven en auteurswerk. Zo ontwikkelde hij samen met zoon Pim een workshop cyberrisicoverzekeringen die Berrie voor meerdere opleidingsinstituten is gaan verzorgen. Ook ontwikkelden zij samen een vergelijking van de Nederlandstalige polisvoorwaarden van cyberrisicoverzekeringen die als digitaal boekje kon worden aangeschaft in de webwinkel van Bureau DFO.

In het voorjaar van 2016 werd Berrie getroffen door ernstige ziekte. Hij stopte al zijn verplichtingen in de branche af, onderging chemokuren en een operatie en kreeg de ziekte weer onder controle. Daarmee kwam ook de energie weer terug om nieuwe dingen te gaan doen. Dat werd de aanleiding voor de start van poliskraker.nl.

Inschrijven voor nieuwsbrief