Terug

Poliskraker en Adfiz presenteren cijferrapport Adfiz Clarus AOV-module

Donderdag 18 januari 2018 om 10:35

Poliskraker en Adfiz presenteerden op 28 juni 2017 de derde uitgave van de Adfiz Clarus-AOV: Clarus 3.0. Het Clarus-onderzoek heeft als doel helderheid te bieden over de kenmerken van arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) op grond waarvan de adviseur en de klant een verantwoorde productkeuze kunnen maken. De focus is gelegd op de AOV’s voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zelfstandigen. Nieuw bij Clarus 3.0 is dat de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn als voorwaardenvergelijkingsmodule op Poliskraker.nl.

Met als doel meer inzichten te verschaffen in de beschikbare data op Poliskraker.nl, hebben partijen besloten een cijferrapport uit te brengen van – de ultimo 2017 – 113 geanalyseerde AOV’s op Poliskraker.nl.  Het rapport bestaat zowel uit een totaalweergave van alle 113 AOV’s als een onderverdeling van de AOV’s in de volgende 4 categorieën:
1. De reguliere AOV
2. De reguliere AOV in vergelijking tot de oude reguliere AOV
3. De reguliere en oude Vangnet-AOV
4. Vaste lasten-AOV.

Per te bespreken categorie komen de cijfers aan bod van de volgende vijf vergelijkingscriteria:
1. Het AO-criterium
2. Type verzekering
3. Inloop
4. Uitloop
5. Herbeoordeling, en zo ja, welke vorm van alternatieve geschillenbeslechting van toepassing is.

Voor geïnteresseerden is het cijferrapport onderstaand als gratis download beschikbaar.

Download
Adfiz Clarus-AOV in cijfers (2018)

 

Inschrijven voor nieuwsbrief