Terug

Poliskraker schrijft artikelenreeks voor vakblad De Beursbengel

Maandag 30 januari 2023

In het najaar van 2022 is Poliskraker op verzoek van de redactie van de Beursbengel, het vakblad voor de verzekeringsbranche, gestart met een artikelenreeks over polisvoorwaarden. In deze reeks komt het belang van het analyseren en onderling vergelijken van polisvoorwaarden aan bod, oftewel de specialisatie van Poliskraker. Er bestaan namelijk (relatief) veel verschillen in dekking, vergoedingen en uitsluitingen die veelal op het eerste oog onbelangrijk lijken, maar bij nadere inspectie wel degelijk veel impact kunnen hebben in de praktijk. Poliskraker licht in deze serie aan de hand van een vijftal onderwerpen dit soort verschillen uit, met echte voorbeelden uit de praktijk en actuele ontwikkelingen.

Zo schreef Poliskraker afgelopen september over het eenzijdig wijzigen van polissen en polisvoorwaarden door verzekeraars, ook wel de ‘en bloc bepaling’, en wat deze bepaling voor effect kan hebben op een verzekerde. In oktober kwam “hot topic” klimaatrisico’s aan bod. Daarin beschreef Poliskraker, naar aanleiding van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Adfiz, een aantal opvallende zaken uit een selectie van zowel particuliere als zakelijke brandverzekeringen. Daaruit werd geconcludeerd dat er medio 2022 nog bij meerdere verzekeraars een beperkte dekking werd geboden voor overstromingsrisico’s. In het januari-februari nummer van 2023 van de Beursbengel, dat momenteel bij de drukker ligt, verschijnt het laatste artikel uit de reeks over het vergelijken van polisvoorwaarden. Dit artikel gaat over de verzekering van zaken die zich bevinden op buitenterreinen bij zakelijke en particuliere opstallen. Daarin komt naar voren dat gauw wordt aangenomen dat deze zaken ook (volledig) meeverzekerd zijn onder de goederen- en inventarisverzekering of inboedelverzekering, wat bij nadere analyse van polisvoorwaarden vaak deels of helemaal niet het geval blijkt te zien.

Bij Poliskraker kunnen we het niet vaak genoeg zeggen: bij polisvoorwaarden zit the devil in the details. Des te meer reden om de polisvoorwaarden uit uw portefeuille weer eens goed onder de loep te nemen. Poliskraker is hierin gespecialiseerd en helpt u daar graag bij met onze modules maar ook maatwerkoplossingen. Kijk gerust verder op onze website of neem direct contact met ons op via info@poliskraker.nl.

Inschrijven voor nieuwsbrief