Terug

Poliskraker wijzigt criterium ‘contra-expertise’ (Adfiz Clarus AOV-module) in ‘Anders dan via rechtspraak’.

Maandag 5 februari 2018 om 09:45

In de september-editie van de Beursbengel stond een artikel met de kop ‘Niet eens met de AOV-uitkering en dan?’ over het recht op herbeoordeling bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). Het artikel, geschreven door initiatiefnemers van poliskraker.nl Berrie en Pim van der Heide, is gebaseerd op de uitkomsten van het derde Adfiz Clarus AOV-onderzoek.

Uit het onderzoek is onder meer gebleken dat in de polisvoorwaarden het recht op herbeoordeling in de AOV op veel verschillende manieren geregeld is.  Bij een groot aantal van de verzekeringen is het de verzekeraar die de mate van arbeidsongeschiktheid vaststelt op basis van de door de maatschappij aan te wijzen medische en andere deskundigen. Gelet op de aanzienlijke gevolgen van een arbeidsongeschiktheid is het daarentegen wenselijk dat de consument de mogelijkheid heeft de beslissing van de verzekeraar ter discussie te stellen.

In die gevallen waarbij er een optie bestaat om de beslissing van de verzekeraar buiten rechte ter discussie te stellen, komen in de polisvoorwaarden verschillende mogelijkheden naar voren. Deze mogelijkheden zijn, los van de wettelijke mogelijkheid van een gang naar het Kifid,  in het artikel als volgt gedefinieerd:

Vormen van geschillenbeslechting ‘anders dan via rechtspraak’.

– Contra-expertise;
– Arbitrage;
– Mediation;
– Second opinion;
– Herbeoordeling door de maatschappij.

In lijn met bovenstaande indeling heeft Poliskraker de Adfiz Clarus AOV-module aangepast en is per AOV nu nog duidelijker aangegeven welke vorm van geschillenbeslechting anders dan via rechtspraak van toepassing is. In aanvulling op de bovenbeschreven vormen, is in de module ook aangegeven wanneer slechts de gang naar de Kifid openstaat. Gebruikers van de module ‘Adfiz Clarus AOV’ kunnen de gewijzigde presentatie van de geschillenregelingen in de AOV per vandaag direct inzien!

Inschrijven voor nieuwsbrief