Terug

Mag de verzekeraar opzeggen bij een verzuimverzekering?

Dinsdag 14 augustus 2018 om 11:20

Een ziekteverzuimverzekering dekt de financiële schade die ontstaat als gevolg van de verplichting tot loondoorbetaling bij ziekte van een werkgever. De werkgever, die meestal verzekeringnemer is, zal er alles aan moeten doen om de schade voor de verzekering zoveel als mogelijk te beperken. Wat dat ‘alles’ inhoudt, is te vinden in de polisvoorwaarden. In die voorwaarden staat ook beschreven wat de gevolgen zijn als de werkgever zich niet houdt aan de afgesproken verplichtingen. Bijvoorbeeld het beëindigen van de ziekteverzuimverzekering. Dat dit niet zomaar kan blijkt uit een zeer recente uitspraak van de rechter.

In deze uitspraak gaat het om een verzuimverzekering die wordt beëindigd omdat de werkgever een waslijst aan zaken nalaat of juist verkeerd doet volgens de verzekeraar. Een korte opsomming: de RI&E is niet actueel, adviezen worden niet opgevolgd, er zijn meerdere verstoorde arbeidsverhoudingen waaruit een ziekmelding volgt, er is geen goede communicatie tussen zieke werknemers en leidinggevenden, werknemers verschijnen vaak niet op spreekuren bij de bedrijfsarts, veel ziekmeldingen worden te laat verricht en als kers op de taart hebben leidinggevenden en werknemers zich dusdanig gedragen tegen de bedrijfsarts dat de arbodienst de samenwerking heeft beëindigd.

Ondanks de reeks aan klachten oordeelde de rechter dat de verzuimverzekering niet beëindigd mocht worden, omdat de verzekeringsmaatschappij onvoldoende bewijs heeft vastgelegd. Gelukkig vormen dit soort zaken voor verzekeraars een uitzondering. Wel blijkt uit de polisvoorwaarden dat zij verschillend omgaan met beëindigen van verzuimverzekeringen. Zo kan de ene verzekeraar de verzekering beëindigen als een werkgever zich niet houdt aan zijn plichten bij ziekte van een werknemer, terwijl de andere verzekeraar in dat geval alleen de uitkering stopzet. Deze verschillen vindt u, natuurlijk, in Poliskraker.

 

 

 

Inschrijven voor nieuwsbrief