Nieuwsberichten

31/08/2018
De reikwijdte van de uitsluiting  “Overtreding Overheidsvoorschiften”

Uit de analyse van Poliskraker.nl blijkt dat er verschillen zichtbaar zijn tussen verzekeraars. Overtreden van overheidsvoorschriften is soms niet geclausuleerd of op een bepaalde rubriek of op de hele AVB-polis van toepassing.

14/08/2018
Mag de verzekeraar opzeggen bij een verzuimverzekering?

Mag de verzekeraar opzeggen bij een verzuimverzekering? De ene verzekeraar beëindigt de verzekering als een werkgever zich niet houdt aan zijn plichten bij ziekte van een werknemer, terwijl de andere verzekeraar in dat geval alleen de uitkering stopzet.

12/07/2018
Wel ziek, geen uitkering uit de verzuimverzekering?

Dekt de verzuimverzekering altijd alles als het gaat om ziekte? Johan Kelder van Enkwest legt uit waarom het antwoord is: zeker niet!

18/06/2018
Wat verstaan we onder cyberdiefstal?

In VVP 4 behandelt Pim van der Heide een aantal voorbeelden van de grote variatie in de dekking van cyberdiefstal als vorm van eigen schade.

14/05/2018
Editie 8 van de rubriek ‘Wist u dat?’

De verschillende typen van ‘cyber’diefstal als vorm van eigen schade bij een cyberrisicoverzekering

30/04/2018
Editie 7 van de rubriek ‘Wist u dat?’

De kosten van een schade-expert en de contra-expertise zoals 'geregeld' in de AVB-voorwaarden!

Inschrijven voor nieuwsbrief