Terug

Editie 4 van de rubriek ‘Wist u dat?’

Vrijdag 16 maart 2018 om 09:00

In samenwerking met Enkwest Opleiding & Advies B.V. biedt poliskraker.nl vanaf september 2017 polisvoorwaardenvergelijkingen aan van diverse collectieve inkomensverzekeringen. De collectieve inkomensverzekeringen zijn opgesplitst in twee modules met in totaal zes verschillende verzekeringsproducten: verzuim conventioneel, WGA Eigenrisicodrager, WGA-hiaat beperkt en uitgebreid, WIA-bodemverzekering en WIA-excedent. Deze editie van de rubriek ‘Wist u dat?’ gaat in op bedrijfsovername en het verzekeringsbelang bij collectieve inkomensverzekeringen.

Als een relatie van u het bedrijf verkoopt, dan spelen er diverse zaken rond de verzekeringen. Bij de collectieve inkomensverzekeringen bestaan er met name rond verzuimverzekeringen veel vragen, helemaal als er sprake is van een zieke werknemer. Gaat deze zieke werknemer bijvoorbeeld ook mee over naar de verzekeraar van de verkrijger/koper? Of blijft de oude verzekeraar de uitkering van de loondoorbetaling bij ziekte betalen?  Op beide vragen zou het antwoord zomaar eens nee kunnen zijn. De verzekering van de koper wordt weliswaar uitgebreid met het overgenomen personeel, maar ziekte ontstaan voordat er dekking was is daarbij uitgesloten (inlooprisico). Aan de andere kant stopt de verzekering van het overgenomen bedrijf, omdat het bedrijf niet meer bestaat.  Op grond hiervan is er voor die werkgever dan ook geen loondoorbetalingsplicht meer (dus geen uitloopdekking).  Deze situatie is heel vervelend, want lang niet altijd heeft de koper met deze zieke (en bijbehorende uitkeringslasten) rekening gehouden.

Maar stel nu dat van te voren bekend is dat er sprake is van een zieke; mag de verkrijger dan verzoeken om de verzuimverzekeringsdekking over te nemen?

Hiervoor is aparte wetgeving (verzekering volgt het belang), alleen gaat dat over verzekeringen van een ‘zaak’. Voor inkomensverzekeringen geldt dat er sprake is van een ‘vermogensrecht’. Bepalend hierbij is dat er regelend recht is, waarbij verzekeraars eigen bepalingen mogen opnemen in de voorwaarden. En dat gebeurt dus ook bij alle verzekeraars. Op welke wijze dat gebeurt kunt u uit Poliskraker halen. Let er dan eens op dat sommige verzekeraars sterk afwijkende bepalingen hanteren.

Maar stelt u zich eens voor: de aandelen van een bedrijf worden overgenomen, de bedrijfsactiviteiten blijft exact hetzelfde. Er is een lopende uitkering op de verzuimverzekering. Aan u om uit te leggen of- en welk recht de verzekeraar heeft om de verzuimverzekering te beëindigen. Met de hulp van Poliskraker natuurlijk.

Inschrijven voor nieuwsbrief