Terug

Editie 5 van de Rubriek ‘Wist u dat?’

Dinsdag 3 april 2018 om 10:00

Eind 2017 introduceerde Poliskraker.nl met partners de rubriek ‘Wist u dat?’. Het doel van deze rubriek is het op periodieke basis evalueren van bijzonderheden die naar voren komen in onze voorwaardenvergelijkingsmodules.  In deze editie van de rubriek staat centraal de variatie in de polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot het dekkingsgebied.

Vanaf begin december 2017 is online beschikbaar de module ‘Beroepsaansprakelijkheidsverzekering’. Het betreft een voorwaardenvergelijkingsmodule van zowel algemene als doelgroepenpolissen. Inmiddels bestaat het totaal van de vergeleken producten op 32 producten! De voorwaardenvergelijkingsmodule is ingedeeld in 17(!) paragrafen met bijbehorende vergelijkingscriteria. Eén van deze 17 paragrafen heeft betrekking op het verzekeringsgebied.

Module ‘Beroepsaansprakelijkheid’: grote variatie in regelingen met betrekking tot het verzekeringsgebied

Uit onze polisvoorwaardenvergelijking blijkt dat in de polisvoorwaarden een grote verscheidenheid bestaat in de regelingen met betrekking tot het verzekeringsgebied. Dit geldt in ieder geval voor een vergelijking tussen de algemene polissen, maar ook tussen de doelgroepenpolissen doen zich relevante en inhoudelijke verschillen voor. Onderstaand een overzicht van verschillende regelingen zoals omschreven in de polisvoorwaarden:

  • Wereldwijd
  • Wereldwijd met als uitsluiting USA
  • Wereldwijd met als uitsluitingen USA en/of Canada
  • Lidstaat van de Europese Unie, maar activiteiten in Nederland, ten behoeve van een Europese opdrachtgever
  • Land van de Europese Unie, maar activiteiten in Nederland, ten behoeve van een wereldwijde opdrachtgever
  • Lidstaat van de Europese Unie, maar niet wanneer het een vestiging in het buitenland betreft
  • Handelen of nalaten binnen de Benelux
  • Nederland

Naast de bovenbeschreven regelingen, zijn er nog meer varianten op te sommen. Alhoewel een aanvullende clausule op het polisblad als oplossing kan dienen voor de uitbreiding en/of beperking van het verzekeringsgebied, kan inzicht in de variëteit van de regeling van relevant belang zijn voor de professionele adviseur schade zakelijk in de onderbouwing van het advies naar de klant. Met behulp van de voorwaardenvergelijkingsmodules op poliskraker.nl, hebben gebruikers dergelijke bijzonderheden direct inzichtelijk. Deze inzichten dragen vervolgens bij aan een sneller, effectiever en onderbouwd advies naar de klant!

 

 

 

 

 

 

 

 

Inschrijven voor nieuwsbrief