Terug

Editie 6 van de rubriek ‘Wist u dat?’

Vrijdag 13 april 2018 om 08:56

Deze editie van de rubriek gaat dieper in op de rol van de de DGA (directeur-grootaandeelhouder) bij collectieve inkomensverzekeringen!

Module ‘Collectief inkomen’: de ene DGA is de andere niet

Als u de polisvoorwaarden van de collectieve inkomensverzekeringen wat beter bekijkt zijn er uiteraard ook uitsluitingen. Uitsluitingen zijn voor u als adviseur best belangrijk om rekening mee te houden in uw advisering en bemiddeling van producten. Een niet geheel onbelangrijke is de uitsluiting van de dekking van de DGA . Het lastige van een DGA is dat deze soms als zelfstandig ondernemer kan worden beschouwd, maar in andere gevallen ook als werknemer. Als een DGA wordt gezien als werknemer dan kan hij of zij baat hebben bij een aanvullende werknemersverzekering zoals de WGA-hiaatverzekering. Toch wordt de DGA standaard uitgesloten van dekking op de collectieve WGA Hiaatverzekeringen. Met die wetenschap bent u er nog niet, want de polisvoorwaarden van verzekeraars kunnen ieder afzonderlijk een andere definitie hebben van de DGA. Zo sluit een bepaalde verzekeraar DGA’s uit van de dekking als het UWV vindt dat zij directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijn.

Een andere verzekeraar heeft als DGA-definitie: ‘De directeur-grootaandeelhouder zoals bedoeld in de ‘regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016’’. Dan is er ook in de voorwaarden nog deze uitsluiting te vinden: “Evenmin wordt als verzekerde beschouwd de werknemer die directeur en grootaandeelhouder is, maar als gevolg van statutair bepaalde stemverhoudingen tegen zijn wil ontslagen kan worden en om die reden geen DGA in de zin van de regeling is”. Soms hebben we in de polisvoorwaarden dus te maken met een DGA als het UWV dat vindt (maar wordt dit altijd door UWV getoetst?), een andere keer moeten we de regeling aanwijzing DGA er op na slaan en soms is een DGA wel een DGA ook al is hij het voor diezelfde regeling aanwijzing DGA juist weer niet.

De ene DGA is de ander niet en dat geldt zeker voor de polisvoorwaarden van collectieve
inkomensverzekeringen!

 

Inschrijven voor nieuwsbrief