Terug

Editie 8 van de rubriek ‘Wist u dat?’

Maandag 14 mei 2018 om 17:15

In begin 2018 publiceerde Poliskraker.nl een cijferrapportage met betrekking tot de module ‘cyberrisico’. Gelet op de grote  verschillen in de polisvoorwaarden van de cyberrisicoverzekering van de acht verzekeraars, had de rapportage als doel verdere inzichten te verschaffen in de afwijkende statistieken van de acht geanalyseerde cyberrisicoverzekering op Poliskraker.nl! Dit heeft geleid tot interessante inzichten in de grote variatie binnen de dekkingen van de cyberrisicoverzekering.

Één van deze bevindingen heeft betrekking op de verscheidenheid in de verschillende vormen van ‘cyber’diefstal die aan bod komen in de polisvoorwaarden.

Module ‘cyberrisico’: de verschillende typen van ‘cyber’diefstal als vorm van eigen schade

Uit de polisvoorwaardenanalyse blijkt dat met betrekking tot ‘cyber’diefstal vijf verschillende vormen naar voren komen:

  • Datadiefstal
  • Diefstal van intellectueel eigendom
  • Diefstal van geld
  • Diefstal van gereed product/onderhanden werk
  • Diefstal van (fysieke) apparatuur

Interessant gegeven is dat bij geen een van de vijf beschreven vormen van ‘cyber’diefstal alle acht verzekeraars dekking geven voor de ontstane eigen schade. Bijvoorbeeld, in het geval van diefstal van een gereed product of onderhanden werk, zijn het slechts drie verzekeraars die dekking geven in de polisvoorwaarden, waarvan slechts een verzekeraar expliciet. Wat verder opvalt is dat de cyberrisicoverzekering blijkbaar ook dekking biedt voor diefstal van (fysiek) geld en/of geldwaardige zaken. Uit de statistieken van de cijferrapportage blijkt dat vijf van de acht verzekeraars (62,5%) in hun polisvoorwaarden dekking bieden voor deze vorm van ‘cyber’diefstal!

Een inhoudelijke analyse van de statistieken van de cijferrapportage bevestigt het praktisch nut van het uiteenrafelen van de polisvoorwaarden van de cyberrisicoverzekering. Abonnees van de module ‘cyberrisico’ hebben de bovenbeschreven verschillen in één oogopslag inzichtelijk, wat van belang kan zijn in een goede onderbouwing van het advies naar de klant!

Inschrijven voor nieuwsbrief