Terug

De rubriek ‘Wist u dat?’ van start!

Maandag 11 december 2017 om 12:10

Poliskraker.nl introduceert vandaag – in samenwerking met onze partners – de rubriek ‘Wist u dat?’. In deze rubriek evalueren wij op periodieke basis bijzonderheden die naar voren komen in onze voorwaardenvergelijkingsmodules. Na de lancering van onze vijfde module ‘de beroepsaansprakelijkheidsverzekering’ heeft Poliskraker.nl namelijk een aanzienlijke database weten op te bouwen, waarin verschillen tussen de polisvoorwaarden van verzekeraars duidelijk zichtbaar worden. Wist u bijvoorbeeld dat bij de module ‘Cyberrisico’ soms dekking bestaat voor schade door bederf?

Module ‘cyberrisicoverzekering’: de dekking van schade door bederf.
In de module ‘Cyberrisicoverzekering’ maken wij een onderscheid in de hoofddekkingsrubrieken ‘Aansprakelijkheid’ en ‘Eigen schade’. Bij de eerstgenoemde hoofddekkingsrubriek valt te denken aan digitale aansprakelijkheid en aansprakelijkheid bij uitbesteding. De tweede hoofddekkingsrubriek is opgedeeld in 10 soorten eigen schade, waaronder afpersing, telefoonhacking en netwerkonderbreking.

Ook schade door bederft valt onder deze hoofddekkingsrubriek van de cyberrisicoverzekering. Schade door bederf doet zich bijvoorbeeld voor wanneer – als gevolg van een virus of een hack – temperatuursveranderingen ontstaan in de gecontroleerde omgeving van de voorraad van verzekerde. Uit onze voorwaardenvergelijkingsmodule blijkt dat slechts twee van de acht verzekeraars expliciet dekking geven voor schade door bederf. Voor sommige bedrijfstakken kan dit type eigen schade echter desastreuze gevolgen hebben. Neem bijvoorbeeld de slager met een grote voorraad ingevroren of gekoeld vlees. Het is dan ook interessant om te volgen hoe de overige verzekeraars in de toekomst in zullen spelen op deze vorm van eigen schade.

In de volgende editie gaan wij in op enkele bijzonderheden uit onze andere voorwaardenvergelijkingsmodules.

Inschrijven voor nieuwsbrief