Terug

De reikwijdte van de uitsluiting  “Overtreding Overheidsvoorschiften”

Vrijdag 31 augustus 2018 om 08:20

Wist u dat ?
Dat veel bedrijfs-aansprakelijkheidsverzekeraars tegenwoordig een uitsluiting “Overtreding Overheids-voorschriften” hanteren, maar de reikwijdte van die uitsluiting verschilt per aanbieder. Deze editie van de rubriek ‘Wist u dat?’ gaat in op deze verschillen in de polisvoorwaarden van verzekeraars.

Eind 2017 introduceerde Poliskraker.nl met partners de nieuwsrubriek ‘Wist u dat?’. Het doel van deze nieuwsrubriek is het op periodieke basis evalueren van bijzonderheden die naar voren komen in onze voorwaardenvergelijkingsmodules.  In deze editie van de nieuwsrubriek staat centraal:

Module ‘AVB’: het opgenomen zijn in de polisvoorwaarden c.q. de reikwijdte
van de uitsluiting  “Overtreding Overheidsvoorschiften”

In samenwerking met Sietze de Jong lanceerde Poliskraker.nl in eind september 2017 de module ‘AVB’. De module betreft een polisvoorwaardenvergelijkingsmodule van de AVB-producten van – tot nu toe – acht verzekeraars. De polisvoorwaarden van AVB-producten worden gekenmerkt door een arsenaal van insluitingen op uitsluitingen, dekkingsrubrieken met afwijkende uitsluitingen en noem maar op.  In de polisvoorwaardenvergelijkingsmodule op poliskraker.nl zijn de AVB-voorwaarden zodanig uitgesplitst dat het mogelijk wordt om de voorwaarden ook eenvoudig op details te vergelijken. Deze uiteenrafeling van de polisvoorwaarden heeft interessante bevindingen opgeleverd.

Vele bevindingen hebben betrekking op de verschillen in gehanteerde uitsluitingen.

Uit de analyse van Poliskraker.nl blijkt dat er verschillen zichtbaar zijn tussen verzekeraars:

–       2 verzekeraars hebben deze uitsluiting helemaal niet opgenomen c.q. expliciet vermeld.
–       3 verzekeraars hanteren deze op de gehele polis.
–       2 verzekeraars alleen op de rubriek werkgevers-aansprakelijkheid.
–       1 verzekeraar op werkgevers- en milieu-aansprakelijkheid

Omdat overheidsvoorschriften steeds verder gaan en grotere gevolgen kunnen hebben lijkt het ons verstandig dat adviseurs hier meer aandacht aan gaan besteden in de toekomst. Stel dat op een autoverzekering een dergelijke uitsluiting zou komen te staan en je veroorzaakt schade als je 90 km per uur is rijdt op een weg waar de toegestane snelheid 80 km per uur is ….Het is heden te dage zomaar gebeurd dat je “een” voorschrift overtreed namelijk.

De bovenbeschreven bijzonderheden in de polisvoorwaarden van de AVB kunnen voor de professionele adviseur schade zakelijk  ook van belang zijn in een goede onderbouwing van het advies naar de klant, dus voor het maken van de uiteindelijke keuze van een AVB-verzekering

Poliskraker, september 2018

 

Inschrijven voor nieuwsbrief