Nieuwsberichten

31/08/2018
De reikwijdte van de uitsluiting  “Overtreding Overheidsvoorschiften”

Uit de analyse van Poliskraker.nl blijkt dat er verschillen zichtbaar zijn tussen verzekeraars. Overtreden van overheidsvoorschriften is soms niet geclausuleerd of op een bepaalde rubriek of op de hele AVB-polis van toepassing.

30/04/2018
Editie 7 van de rubriek ‘Wist u dat?’

De kosten van een schade-expert en de contra-expertise zoals 'geregeld' in de AVB-voorwaarden!

18/12/2017
Editie 2 van de rubriek ‘Wist u dat?’

Zijn stagiaires en uitzendkrachten altijd onderdeel van 'de kring der verzekerden' in de polisvoorwaarden van de AVB?

25/09/2017
Poliskraker.nl en Sietze De Jong introduceren polisvoorwaardenvergelijking AVB

Vanaf de start betreft het een vergelijking van de AVB’s van Allianz, Amlin, de NBA (Beurspolis) en HDI Global.

Inschrijven voor nieuwsbrief