Terug

Editie 2 van de rubriek ‘Wist u dat?’

Maandag 18 december 2017 om 15:38

Een week geleden introduceerde Poliskraker.nl met partners de rubriek ‘Wist u dat?’. Het doel van deze rubriek is het op periodieke basis evalueren van bijzonderheden die naar voren komen in onze voorwaardenvergelijkingsmodules.  In de eerste editie van de rubriek stond centraal de dekking van schade door bederf in de polisvoorwaarden van de cyberrisicoverzekering. Deze editie gaat in op de rol van stagiaires en uitzendkrachten als verzekerd persoon in de polisvoorwaarden van de AVB.

Module ‘AVB’: zijn stagiaires en uitzendkrachten altijd onderdeel van ‘de kring der verzekerden’?

In samenwerking met Sietze de Jong lanceerde Poliskraker.nl in eind september de module ‘AVB’. De module betreft een polisvoorwaardenvergelijkingsmodule van de AVB-producten van – tot nu toe – acht verzekeraars. De polisvoorwaarden van AVB-producten worden gekenmerkt door een arsenaal van insluitingen op uitsluitingen, dekkingsrubrieken met afwijkende uitsluitingen en noem maar op.  In de polisvoorwaardenvergelijkingsmodule op poliskraker.nl zijn de AVB-voorwaarden zodanig uitgesplitst dat het mogelijk wordt om de voorwaarden ook eenvoudig op details te vergelijken. Deze uiteenrafeling van de polisvoorwaarden heeft interessante bevindingen opgeleverd.

Een van deze bevindingen heeft betrekking op de positie van stagiaires en uitzendkrachten in de bepalingen van de kring der verzekerden zoals omschreven in de polisvoorwaarden van de AVB. Interessant gegeven is dat de module ‘AVB’ aantoont dat er verzekeraars zijn die stagiaires en uitzendkrachten niet benoemen als onderdeel van de ‘kring der verzekerden’.  In sommige gevallen kan het echter zo zijn dat de dekking voor stagiaires en ondergeschikten als verzekerd persoon impliciet is af te leiden uit de omschrijving van het begrip ‘ondergeschikten’ in de polisvoorwaarden.

De bovenbeschreven bijzonderheid in de polisvoorwaarden van de AVB kan voor de professionele adviseur schade zakelijk en inkomen van doorslaggevend belang  in een goede onderbouwing van het advies naar de klant, aangezien steeds meer bedrijven overschakelen naar het gebruik van stagiaires en uitzendkrachten als vervanging van de werknemer met vast contract. Door het blootleggen van dergelijke bijzonderheden in de polisvoorwaardenvergelijkingsmodules op Poliskraker.nl, bespaart de adviseur niet alleen kostbare tijd, maar heeft hij ook de zekerheid van een objectieve en onafhankelijke vergelijking van de polisvoorwaarden bij de onderbouwing naar de klant.

 

Inschrijven voor nieuwsbrief