Terug

Editie 3 van de rubriek ‘Wist u dat?’

Woensdag 7 maart 2018 om 13:00

Eind 2017 introduceerde Poliskraker.nl met partners de rubriek ‘Wist u dat?’. Het doel van deze rubriek is het op periodieke basis evalueren van bijzonderheden die naar voren komen in onze voorwaardenvergelijkingsmodules.  In deze editie van de rubriek staat centraal de variatie in AVB-voorwaarden omtrent het verval van rechten en de stuitingsregeling na afwijzing van een schade.

In samenwerking met Sietze de Jong lanceerde Poliskraker.nl in eind september 2017 de module ‘AVB’. De module betreft een polisvoorwaardenvergelijkingsmodule van de AVB-producten van – tot nu toe – acht verzekeraars. De polisvoorwaarden van AVB-producten worden gekenmerkt door een arsenaal van insluitingen op uitsluitingen, dekkingsrubrieken met afwijkende uitsluitingen en noem maar op.  In de polisvoorwaardenvergelijkingsmodule op poliskraker.nl zijn de AVB-voorwaarden zodanig uitgesplitst dat het mogelijk wordt om de voorwaarden ook eenvoudig op details te vergelijken. Deze uiteenrafeling van de polisvoorwaarden heeft interessante bevindingen opgeleverd. Eén van deze bevindingen heeft betrekking op het verval van rechten en de stuitingsregeling na afwijzing van een schade.

Module ‘AVB’: verval van rechten bij AVB-verzekeraars verschillend geregeld?

Uit de analyse van Poliskraker.nl blijkt dat met betrekking tot verval van rechten verschillende termijnen gehanteerd worden door verzekeraars:

–      Binnen 1 jaar na schriftelijke mededeling door verzekeraar.
–      Binnen 3 jaar na het besluit van de betreffende verzekeraar.
–      Maar dat er ook verzekeraars zijn:
o   Die helemaal niets hierover in hun polisvoorwaarden vermelden.
o   Dat er een verzekeraar is, waar schade nog gemeld kan worden tot 3 jaar na het voorval/omstandigheid.

Ook inzake de stuiting van het eventuele verval van rechten komt men in de polisvoorwaarden drie varianten tegen:

a.    Er staat helemaal niet over vermeld in de polisvoorwaarden.
b.   Er staat vermeld dat e.e.a. kan door elke onderhandeling.
c.    Er staat vermeld dat het binnen 6 maanden moet middels dagvaarden van de verzekeraar.

De bovenbeschreven bijzonderheden in de polisvoorwaarden van de AVB kunnen voor de professionele adviseur schade zakelijk van belang zijn in een goede onderbouwing van het advies naar de klant, na afwijzing van een schade door een verzekeraar. Door het blootleggen van dergelijke bijzonderheden in de polisvoorwaardenvergelijkingsmodules op Poliskraker.nl, bespaart de adviseur niet alleen kostbare tijd, maar heeft hij ook de zekerheid van een objectieve en onafhankelijke vergelijking van de polisvoorwaarden bij de onderbouwing naar de klant. De abonnees van de module AVB hebben bovenstaande verschillen in één oogopslag inzichtelijk.

Inschrijven voor nieuwsbrief