Terug

Editie 7 van de rubriek ‘Wist u dat?’

Maandag 30 april 2018 om 09:00

Eind 2017 introduceerde Poliskraker.nl met partners de nieuwsrubriek ‘Wist u dat?’. Het doel van deze nieuwsrubriek is het op periodieke basis evalueren van bijzonderheden die naar voren komen in onze voorwaardenvergelijkingsmodules.  In deze editie van de nieuwsrubriek staat centraal de vraag: wie betaalt de kosten in het geval van het inzetten van een schade-expert. Daarnaast komt de ‘regeling’ omtrent de contra-expertise naar voren!

Module ‘AVB’: kosten van de expert en de contra-expertise

De polisvoorwaarden van AVB-producten worden gekenmerkt door een arsenaal van insluitingen op uitsluitingen, dekkingsrubrieken met afwijkende uitsluitingen en noem maar op.  In de polisvoorwaardenvergelijkingsmodule op poliskraker.nl zijn de AVB-voorwaarden zodanig uitgesplitst dat het mogelijk wordt om de voorwaarden ook eenvoudig op details te vergelijken. Deze uiteenrafeling van de polisvoorwaarden heeft interessante bevindingen opgeleverd.

Eén van deze bevindingen heeft betrekking op de betaling van de kosten van een onderzoek c.q. een schade-expert. Uit de analyse van Poliskraker.nl blijkt dat er verschillen zichtbaar zijn tussen verzekeraars:

  • Twee verzekeraars vermelden dat schade-expert door hun betaald wordt.
  • Drie verzekeraars vermelden impliciet dat schade-expert betaald wordt.
  • Één verzekeraar heeft niets vermeld, maar wel aan Poliskraker bevestigd dat de schade-expert betaald wordt.
  • En twee verzekeraars hebben niets vermeld en ook niets aangegeven.

Wat verder opvalt is dat géén van de – tot zover beoordeelde verzekeraars – iets vermeld heeft met betrekking tot een contra-expertise regeling. Een vergelijking is te maken met de regeling zoals in de brandverzekeringen. Ook bij de AOV’s wordt steeds vaker geopperd een soortgelijke regeling in de polisvoorwaarden op te nemen.

Ons inziens zou het een onderscheidend criterium kunnen worden als één of meer verzekeraars een dergelijke regeling wel op gaan nemen in eventuele nieuwe polisvoorwaarden.

Poliskraker, april 2018

Inschrijven voor nieuwsbrief